Gemeente Hoeksche Waard en stichting Collectief Hoeksche Waard (CHW) slaan de handen ineen voor het agrarisch weidevogelbeheer in polder het Oudeland van Strijen. Voor een periode van 12 jaar passen zij op 24 hectare grasland in de Hoeksche Waard agrarisch weidevogelbeheer toe. Dit doen zij samen met 4 perceeleigenaren in de polder.

Vanaf 1 april tot en met juni-juli vinden er geen activiteiten op het land plaats. Dit is om de weidevogels rust te geven. Er mag in die periode bijvoorbeeld niet gemaaid worden en er loopt geen vee. De weidevogels kunnen dan in alle rust broeden en hun kuikens grootbrengen, totdat ze ‘vlieg-vlug’ zijn.

Nieuw fietspad door polder het Oudeland van Strijen

De extra maatregelen zijn nodig omdat de gemeente een nieuwe fietsroute aanlegt tussen de dorpen Strijen en Oud-Beijerland. Fietsers hoeven straks de weg niet meer te delen met het drukke auto- en vrachtverkeer. Een deel van deze fietsroute loopt, tussen de Bovenweg en Hoekseweg, door polder het Oudeland van Strijen, een Natura 2000- en Natuurnetwerk Nederland (NNN)-gebied.

Wethouder Harry van Waveren: “Wij wilden heel graag lokale organisaties en beheerders bij het project betrekken. We wisten dat het niet de makkelijkste weg was. Je moet dit goed afstemmen met elkaar en hen meenemen in onze aanpak. Wij hopen dat dit een voorbeeld is voor andere overheden om breder te kijken. Er is veel mogelijk, maar dat vergt durf en doorzettingsvermogen van alle betrokken partijen. Wij hebben alle vertrouwen in deze aanpak en samenwerking.” 

Meer informatie over deze nieuwe fietsroute vindt u op de website van gemeente Hoeksche Waard.

104 hectare agrarisch natuur- en weidevogelbeheer CHW is onderdeel van Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW). CCHW organiseert in de Hoeksche Waard de uitvoering van het agrarisch natuur- en weidevogelbeheer. Denk bijvoorbeeld aan het beheer van akkerranden langs slootkanten voor akkervogels, kleine zoogdieren en insecten. Dat is inclusief het agrarisch weidevogelbeheer op meer dan 80 hectare weiland in het Oudeland van Strijen. Door de samenwerking met de gemeente komt daar nog 24 hectare bij. Lena Zevenbergen, voorzitter CHW: “Het is mooi om samen met de boeren en de gemeente extra agrarisch natuurbeheer te realiseren. Door met de natuur mee te bewegen is een succesvolle mix van agrarisch gebruik en realisatie van natuurdoelen goed mogelijk.