1e Concept beheersvoorwaarden akkerranden 2023- 2027

Om al zicht te geven op de beheersvoorwaarden die gaan gelden voor de akkerranden binnen het ANLb 2023-2027 heeft CCHW een 1e concept versie opgesteld. Aan de notitie kan nog geen recht worden ontleend. Pas wanneer alle uitgangspunten, voorwaarden en tarieven door de overheden zijn vastgesteld, kan CCHW overgaan tot een definitieve vaststelling. https://cchw.eu/wp-content/uploads/2022/10/aanpassing-pakket-akkerranden-versie-3-221019.pdf