Organisatie

De Hoeksche Waard heeft gekozen voor een breed samengesteld collectief, met in het algemeen bestuur vertegenwoordigers van:

Werkorganisatie

Het dagelijks bestuur wordt m.b.t. de uitvoering ondersteund door een werkorganisatie bestaande uit regionale experts en deskundigen:

  • DB/Voorzitter: Lena Zevenbergen
  • DB/penningmeester: Mellany Klompe
  • DB/ Secretaris/GIS/deelnemers administratie: Peter Lerink
  • Veldcoördinatoren:  Aad Klompe + vacature
  • Schouw: Ben Holster

Mellany Klompe

Peter Lerink CCHW

Peter Lerink

Aad Klompe CCHW

Aad Klompe

Ben Holster CCHW

Ben Holster

Lena Zevenbergen