In opdracht van de Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW) zijn wintervogelmaatregelen op bouwland in de Hoeksche Waard onderzocht op de functionaliteit voor overwinterende vogels. De betreffende maatregelen hebben (onder andere) als doel de beschikbaarheid van plantenzaden (en kleine zoogdieren) tijdens het winterhalfjaar te verhogen, om daarmee de overlevingskansen van zowel zaadeters als muizeneters te verbeteren.

Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels (GKA) heeft in de winters van 2019-2020 en 2020- 2021 onderzocht in hoeverre de maatregelen worden benut door vogels en welke factoren zijn die bijdragen aan de effectiviteit. Binnen het werkgebied van de CCHW – het eiland de Hoeksche Waard – zijn tijdens deze opeenvolgende winters enkele tientallen patrijzenakkers, wintervogelranden en eenjarige bloemenranden geteld, evenals een aantal referentiepercelen. Met bijgevoegde link kunt u het gehele rapport downloaden https://cchw.eu/wp-content/uploads/2021/12/CCHW_2021-15-def.pdf