Op 14 december 20.30 uur, aansluitend op de Ledenraadpleging CCHW, zal Bas Allema, onderzoeker entomologie bij WUR Open Teelten in Lelystad (voorheen PPO), een lezing geven over het project FAB+ en de FAB-tool. 

Afgelopen jaren heeft hij binnen het project FAB+ gewerkt aan het bevorderen van trips beheersing in zaaiuien in Noord-Holland. Andere gewassen waar binnen het project aan is gewerkt zijn suikerbiet, (poot)aardappel, lelie en appel.

Bas zal inzicht geven hoe natuurlijke plaagbeheersing in deze open teelten bevordert kan worden.

Daarnaast werkt Bas met anderen aan een FAB-tool om telers en adviseurs inzicht te geven in de geschiktheid van planten in akkerranden of hagen voor natuurlijke vijanden en bestuivers en van de potentiële risico’s, zoals introduceren van (nieuwe) plagen of veronkruiding. Een eerste versie van deze tool, waar CCHW ook aan meedoet, zal medio april 2024 online komen.De lezing van Bas Allema is voor alle belangstellende toegankelijk. 

Ook als u geen lid bent van CCHW, bent u vanaf 20.30 uur van harte welkom in het NLC, Veerweg 1 te Numansdorp

Gemeenten Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Nissewaard en Voorne aan Zee kunnen dankzij financiële steun van Europa en de provincie Zuid-Holland binnenkort investeren in de ontwikkeling van het platteland. Inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties werkten samen aan een plan om het platteland aantrekkelijker en economisch sterker te maken. De provincie heeft het daarvoor opgestelde LEADER-programma voor de Zuid-Hollandse eilanden (ZHE) onlangs goedgekeurd, waardoor er 2,2 miljoen euro beschikbaar is gekomen.

LEADER is een subsidieprogramma dat specifiek bedoeld is voor het platteland. Het programma gaat uit van de kracht en ideeën van de lokale gemeenschap. Een ander doel is om de samenwerking voor de innovatie bij plattelandsontwikkeling te bevorderen.

Met bijgaande link https://cchw.eu/wp-content/uploads/2023/11/def-versie-Lokale-OntwikkelingsStrategie-LOS-21-07-2023.pdf kunt u de Lokale Ontwikkeling Strategie voor ZHE inzien.

Heeft u plannen om initialen te ontwikkeling die mogelijk binnen de doelstelling van de LEADER passen dan nodigen wij u graag uit om bijgevoegd projectidee-formulier te downloaden, in te vullen en te versturen naar wimvanhooff@nlrnt.nl. https://cchw.eu/wp-content/uploads/2023/11/Projectideeformulier-tbv-aanvraag-ihkv-Leader-ZH-eilanden.docx