14 december 20.30 uur : Lezing FAB+ en FAB-tool

Op 14 december 20.30 uur, aansluitend op de Ledenraadpleging CCHW, zal Bas Allema, onderzoeker entomologie bij WUR Open Teelten in Lelystad (voorheen PPO), een lezing geven over het project FAB+ en de FAB-tool. 

Afgelopen jaren heeft hij binnen het project FAB+ gewerkt aan het bevorderen van trips beheersing in zaaiuien in Noord-Holland. Andere gewassen waar binnen het project aan is gewerkt zijn suikerbiet, (poot)aardappel, lelie en appel.

Bas zal inzicht geven hoe natuurlijke plaagbeheersing in deze open teelten bevordert kan worden.

Daarnaast werkt Bas met anderen aan een FAB-tool om telers en adviseurs inzicht te geven in de geschiktheid van planten in akkerranden of hagen voor natuurlijke vijanden en bestuivers en van de potentiële risico’s, zoals introduceren van (nieuwe) plagen of veronkruiding. Een eerste versie van deze tool, waar CCHW ook aan meedoet, zal medio april 2024 online komen.De lezing van Bas Allema is voor alle belangstellende toegankelijk. 

Ook als u geen lid bent van CCHW, bent u vanaf 20.30 uur van harte welkom in het NLC, Veerweg 1 te Numansdorp