Hierbij delen wij met u de Voortgangsrapportage 2022. Daarmee sluiten we de ANLb periode 2016 -2022 af. Het bestuur en de werkorganisatie kijken met tevredenheid terug op de afgelopen 7 jaar. De Coöperatie Collectief Hoeksche Waard heeft haar naam meer dan waard gemaakt. Wij danken alle deelnemers aan het weidevogelbeheer en akkerranden beheer voor hun bijdragen.

Vanaf 2023 is het nieuwe GLB van kracht en starten we ook met een nieuwe ANLb-cyclus.

Met bijgaande link kunt u de Voortgangsrapportage 2022 inzien https://cchw.eu/wp-content/uploads/2023/01/CCHW_Voortgangsrapportage-2022-def_met-goedkeuring-PZH.pdf