Via onze koepelorganisatie voor agrarisch natuurbeheer Boerennatuur hebben we op 21 september jl. de link ontvangen van de meest recente presentatie over het nieuwe GLB. Met onderstaande link kan u de presentatie downloaden https://intranet.boerennatuur.nl/wp-content/uploads/2022/09/presentatie-het-nieuwe-GLB-NSP-v210922.pdf