Met bijgaande link https://cchw.eu/wp-content/uploads/2022/01/Voortgangsrapportage-2021-versie-6.pdf kunt de Voortgangsrapportage 2021 van de Coöperatie Collectief Hoeksche Waard inzien. Het jaar 2021 is officieel het laatste jaar van de deze 6-jarige ANLb periode. Omdat de nieuwe ANLb regeling door vertraging besluitvorming GLB nog niet gereed is zal CCHW ook in 2022 onder de huidige ANLb-regeling haar taken blijven uitvoeren. Meer daarover kunt u teruglezen in de rapportage

Boerennatuur Zuid-Holland is het samenwerkingsverband van de acht collectieven die het Agrarisch Natuur- Landschaps- en Waterbeheer (ANLb) in de provincie Zuid-Holland uitvoeren. Bij de collectieven zijn ruim 1100 boeren aangesloten. Zij voeren behalve het ANLb ook projecten uit op o.a. het gebied van biodiversiteit, waterbeheer, bijen en wandelpaden.

Het samenwerkingsverband is op zoek naar een enthousiaste gemotiveerde medewerk(st)er die in staat is de verbindende kracht te vormen tussen de verschillende collectieven. Uitvoering te geven aan gemeenschappelijke projecten en de collectieven te vertegenwoordigen in verschillende provinciale overleggen. De collectieven zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het agrarisch natuur- landschaps- en waterbeheer in hun werkgebied. Uitgangspunt vormt daarbij een rendabele en duurzame landbouw en versterking van biodiversiteit. De volledige beschrijving van de vacature is te downloaden met bijgevoegde link https://cchw.eu/wp-content/uploads/2022/01/Vacature-Provinciaal-project-en-beleidsmedewerker-BoerennatuurZH.pdf