Lezing Bas Allema, onderzoeker entomologie WUR

Op 14 december heeft Bas Allema, onderzoeker entomologie bij WUR Open Teelten in Lelystad een lezing gegeven over het project FAB+ en de FAB-tool. Zijn presentatie is met bijgevoegde link te downloaden.

https://cchw.eu/wp-content/uploads/2023/12/CCHW-Bas-Allema-FAB-14-december-2023.pdf

Nadere informatie met betrekking tot de lezing kunt u vinden in de rapportage van de WUR : “Effecten van kruidenranden ter beheersing van tabakstrips in zaaiuren en bladluizen in consumptieaardappelen

https://cchw.eu/wp-content/uploads/2023/12/effect_van_kruidenranden_ter_beheersing_van_tabak-wageningen_university_and_research_633595.pdf

Of het rapport van IRS over : “het gebruik van Artemisia als banksierplant om natuurlijke vijanden aan te trekken en bladluizen in suikerbieten te beheersen.

https://cchw.eu/wp-content/uploads/2023/12/23P02-Rapportage-PPS-FAB-1.pdf