Artikelen door Mellany Klompe

INTERREG project FABulous Farmers is van start

FABulous Farmers is een EU-INTERREG pilot waarin 12 partijen uit 5 EU-landen samenwerken om te komen tot maatregelen die bijdragen aan een duurzamere landbouw in de EU. De Hoeksche Waard behoort tot 1 van de 12 pilotgebieden binnen het project FABulous Farmers. Het gebruik van akkerranden is een van de 10 FAB-maatregelen die bestudeerd wordt […]

Inzaaien van de akkerranden 2019 gestart.

Op zaterdag 20 april heeft wethouder Paul Boogaard de eerste akkerrand voor het seizoen 2019 ingezaaid. In het kader van de Landelijke zaaidag voor bijen en insecten wordt er jaarlijks aandacht besteed aan het realiseren van bloemranden ter bevordering van de ontwikkeling van bijen en insecten. In de Hoeksche Waard wordt al jaren honderden kilometers […]

CCHW doet mee met pilot (nieuw GLB) Akkerbelt

Een nieuw pilotproject van Noordoost- tot Zuidwest-Nederland:  “Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw” Er zijn tal van initiatieven om de akkerbouw te verduurzamen. De overheid bevordert dat door regelingen voor agrarisch natuurbeheer, bodem, water en natuurinclusieve landbouw. Ook het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zet sinds enkele jaren in op vergroening, bijvoorbeeld door eisen te stellen […]

Inventarisatie patrijzen weer van start

In de week van 25 feb, 11 en 25 maart gaan de vrijwilligers in de Hoeksche Waard weer op pad met de mp3 speler om de patrijzen populatie te ineventariseren. Net als landelijk het geval is, is de afgelopen decennia het aantal patrijzen in de Hoeksche Waard flink afgenomen. Daarom hebben St Rietgors, WBE Hoeksche […]

,

Rapport waarden van de akkerranden

Wat is het belang van akkerranden voor de biodiversiteit en de landbouw? Om deze vraag zo goed mogelijk te onderzoeken hebben diverse organisaties, samen met agrarische bedrijven in de Hoeksche Waard, de handen in een geslagen.  Akkerranden, gewas-vrije stroken aan de rand van akkerpercelen, kunnen vele functies vervullen. Zo vormen ze een buffer tussen gewas […]