Artikelen door Mellany Klompe

Voortgangsrapportage 2021

Met bijgaande link https://cchw.eu/wp-content/uploads/2022/01/Voortgangsrapportage-2021-versie-6.pdf kunt de Voortgangsrapportage 2021 van de Coöperatie Collectief Hoeksche Waard inzien. Het jaar 2021 is officieel het laatste jaar van de deze 6-jarige ANLb periode. Omdat de nieuwe ANLb regeling door vertraging besluitvorming GLB nog niet gereed is zal CCHW ook in 2022 onder de huidige ANLb-regeling haar taken blijven uitvoeren. […]

Vacature Provinciaal project- en beleidsmedewerker (24 uur)

Boerennatuur Zuid-Holland is het samenwerkingsverband van de acht collectieven die het Agrarisch Natuur- Landschaps- en Waterbeheer (ANLb) in de provincie Zuid-Holland uitvoeren. Bij de collectieven zijn ruim 1100 boeren aangesloten. Zij voeren behalve het ANLb ook projecten uit op o.a. het gebied van biodiversiteit, waterbeheer, bijen en wandelpaden. Het samenwerkingsverband is op zoek naar een […]

Rapportage monitoring akkervogels

In opdracht van de Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW) zijn wintervogelmaatregelen op bouwland in de Hoeksche Waard onderzocht op de functionaliteit voor overwinterende vogels. De betreffende maatregelen hebben (onder andere) als doel de beschikbaarheid van plantenzaden (en kleine zoogdieren) tijdens het winterhalfjaar te verhogen, om daarmee de overlevingskansen van zowel zaadeters als muizeneters te verbeteren. […]

Reactie CCHW 7e Actieprogramma nitraatrichtlijn

Onlangs heeft CCHW een reactie ingezonden op het 7e Actieprogramma nitraatrichtlijn. Met onderstaande link kunt u de reactie downloaden https://cchw.eu/wp-content/uploads/2021/10/211011_CCHW_zienswijze-7e-AP-Nitraat.pdf

Eindrapportage GLB pilot Akkerbelt

Eind 2018 hebben 9 akkerbouwcollectieven in de pilot Akkerbelt bouwstenen aangeleverd voor het nieuwe groenere Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) dat in 2023 van start gaat. De eindrapportage met deze pilot treft u bijgaand aan. Eindrapportge Akkerbelt https://cchw.eu/wp-content/uploads/2021/05/eindrapportage-GLB-pilot-Akkerbelt-2021.pd Maatregelen Akkerbelt https://cchw.eu/wp-content/uploads/2021/10/maatregelen-Akkerbelt-2020-def..pdf

Filmpje jaaroverzicht weidevogelbeheer Oudeland van Strijen 2020

In samenwerking met St Rietgors heeft CCHW in 2020 m.b.v. een wild camara bij 1 van de 2 plas-dras gebieden in het Oudeland van Strijen het weidevogelbeheer kunnen ‘volgen. We hebben hiervan een leuk filmpje samengesteld. Met bijgaande link kunt u dient bekijken.

EU-policy paper FABulous Farmer

Binnen het EU-INTERREG project FABulous farmers is onlangs de EU-policy paper opgesteld. Deze paper zal aan de EU-commissie worden aangeboden als input voor het vormgeven van het nieuwe EU Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Met deze bijgevoegde link kunt u de policy paper openen. https://cchw.eu/wp-content/uploads/2021/02/EU-Policy-Paper-04_02_2021-FINAL.pdf

Voortgangsrapportage ANLB 2020

Met onderstaande link kunt u de Voortgangsrapportage ANLb 2020 downloaden https://cchw.eu/wp-content/uploads/2020/12/Voortgangsrapportage-2020-versie-2.pdf

Rapportage weidevogel beheer 2020

Geen voorjaar is hetzelfde: was het in de 2 voorgaande jaren al vroeg kurkdroog, in 2020 was het daarentegen in maart nog zo nat dat er geen werkzaamheden op het land uitgevoerd konden worden. Hoe nat het ook was in maart, binnen de kortste keren was het, net als de voorgaande jaren, weer kurkdroog. Maar […]