1e bijeenkomst nieuw GLB

Op 25 februari jl. heeft CCHW een informatie bijeenkomst georganiseerd in de Eendrachtshoeve te Zuid-Beijerland. De avond was toegankelijk voor zowel CCHW-leden als niet CCHW-leden. Doel van de avond was om een eerste inzicht te geven in het nieuwe GLB-stelsel welke per 1 januari 2023 van start gaat. Hoewel er nog druk wordt gewerkt aan de invulling/uitvoering vindt CCHW het toch belangrijk om tijdig te starten met het informeren van de agrariërs in de Hoeksche Waard. Sarah Westenburg, van onze koepelorganisatie Boerennatuur, heeft de aanwezigen aan de hand van een online presentatie meegenomen door de nieuwe structuur van het GLB. Met bijgevoegde link kunt u de presentatie downloadenhttps://cchw.eu/wp-content/uploads/2022/03/Presentatie-GLB-en-de-akkerbouw-250222.pdf