CCHW doet met 5 deelnemers mee aan het landelijke project voor Boeren Insecten Meetnet Agrarisch Gebied (BIMAG)

AD 21 juli 2020